ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559  รายละเอียดข้อมูลคลิก...