บรรยากาสการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 18 พฤษถาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...