ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ของ อบต.ทัพหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2561 จะเปิดรับขึ้นทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปีนี้ผู้สูงอายุจะต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500

เอกสารประกาศแจ้งเบี้ยสวัสดิการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาสการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 18 พฤษถาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...