โครงการส่งเสริมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27 ก.พ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้านตำบล ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ที่ทำการ อบต.ทัพหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.00 น. มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขสัญ มาแจกเด็กๆ ก็เชิญได้ที่ อบต.ทัพหลวง (เพื่อความสะดวกในการนำอาหาร เครื่องดื่ม มาเลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม...

ตามที่อำเภอหนองหญ้าไซ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนในภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวัันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ.วัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ จัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวามคม 2559 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกกรมเดิน/วิ่ง/ปั่น แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศล

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลทัพหลวงประชาชนล้นหลามนะคะ ขอขอบคุณทุกท่าน(สมาชิก,ผู้ใหญ่บ้าน,ท่านผู้นำ,และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ)

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จัดโครงการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวง ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม...