โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรม "DJ TEEN" สภาเด็กและเยาวชนตำบลทัพหลวง วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.ทัพหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้านตำบล ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ 1.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน 2.กีฬาเปตอง

อ่านเพิ่มเติม...

ตามที่อำเภอหนองหญ้าไซ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนในภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวัันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ.วัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวงจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วันหนองกระถิน ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จัดโครงการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27 ก.พ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...