โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ 1.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน 2.กีฬาเปตอง

อ่านเพิ่มเติม...

ตามที่อำเภอหนองหญ้าไซ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนในภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวัันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ.วัดหนองหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวงจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วันหนองกระถิน ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จัดโครงการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27 ก.พ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้านตำบล ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ที่ทำการ อบต.ทัพหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.00 น. มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขสัญ มาแจกเด็กๆ ก็เชิญได้ที่ อบต.ทัพหลวง (เพื่อความสะดวกในการนำอาหาร เครื่องดื่ม มาเลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม...