โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560