โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพหลวง ประจำปี พ.ศ.2558

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพหลวง ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย กีฬาเปตองชาย หญิง และกีฬาเซปัคตะกร้อชาย