ประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลทัพหลวงประชาชนล้นหลามนะคะ ขอขอบคุณทุกท่าน(สมาชิก,ผู้ใหญ่บ้าน,ท่านผู้นำ,และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ)