อบต.ทัพหลวงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ จัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวามคม 2559 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกกรมเดิน/วิ่ง/ปั่น แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศล