ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ที่ทำการ อบต.ทัพหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.00 น. มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขสัญ มาแจกเด็กๆ ก็เชิญได้ที่ อบต.ทัพหลวง (เพื่อความสะดวกในการนำอาหาร เครื่องดื่ม มาเลี้ยง