โครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวง มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ที่ทำการ อบต.ทัพหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30 -12.00 น. มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขสัญ มาแจกเด็กๆ ก็เชิญได้ที่ อบต.ทัพหลวง (เพื่อความสะดวกในการนำอาหาร เครื่องดื่ม มาเลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวง ช่วยเหลือเด็ก ป่วยเป็นโรคซีสต์ที่หลอดลม

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่ จัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวามคม 2559 การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกกรมเดิน/วิ่ง/ปั่น แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศล

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลทัพหลวงประชาชนล้นหลามนะคะ ขอขอบคุณทุกท่าน(สมาชิก,ผู้ใหญ่บ้าน,ท่านผู้นำ,และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ)

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 อบต.ทัพหลวง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ณ ศพด.บ้านหนองกระถิน

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวง ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศงานลอยกระทง ปี 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทัพหลวงร ออกให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทัพหลวง ประจำปี พ.ศ.2558

อ่านเพิ่มเติม...